خورشید

دارم فکر میکنم

به خورشید

که میاد یه چرخ کامل تو آسمون میزنه

و روز ما رو به وجود میاره

انقدر میره و میاد، که دیروز ما رو امروز میکنه و امروز ما رو فردا

انقدر جای امروز رو با فردا و دیروز رو با امروز عوض میکنه که...

دیروز ها میشن خاطره

و فردا ها میشن رویا

برای دیروز هامون،خاطره هامون اشک میریزیم

ولی...

برای فردا هامون،رویا هامون برنامه میریزیم

رویا هایی که به زودی میشن خاطره

فردا هایی که به زودی میشن دیروز

ای خورشید

دیروز هایم را از تو می خواهم

از تو پس می گیرم

دیروز هایم را پس بده!!!

/ 2 نظر / 19 بازدید
تارا

[گل] [گل] [گل] آپـــــــــــــم [گل] [گل] [گل]