دست هایت...

دست هایت از من دورند

نزدیک تر بیا

من از تو فقط دست هایت را میخواهم

تا برای لحظه ای کوتاه

حضورت را احساس کنم

/ 2 نظر / 10 بازدید
یاسمن

سایت زیبایی داری به منم سر به زن خوشحال میشم