روز های تخته گچی

روز های تخته گچی نزدیکه

هم نیمکتی

هم کلاسی

بیا تا دوباره با صدای زنگ

برای تقسیم ثانیه ای کوتاه از آزادی

کنارم باشی

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
تارا

کی شجاعت اینو داره که اینجوری بره سر کلاس آخه؟؟؟